Travel like a local

Hủ tiếu Nam Vang Nhân Quán

VIETNAMESE RESTAURANT (NOT VISITED)

Haven't yet been. Recommended for Hủ tiếu Nam Vang.

icon="restaurant">Quán Bánh Tằm Bì Đồng Tháp (0.4km)
  • Phở Lệ - Nguyễn Trãi (0.5km)
  • Bún riêu Nguyễn Cảnh Chân (1.2km)
  • Phở Hiền (1.0km)
  • Sữa Tươi Ướp Lạnh (0.3km)
  • Updated: 17th April, 2019
  • Places nearby...